SvenskEnglish
 
Nordic outdoor

Älvräddarna

Älvräddarnas Samorganisation är en ideell och partipolitiskt obunden organisation som arbetar för att de outbyggda strömmande vattendragen i Sverige ska få förbli outbyggda av vattenkraft. Samtidigt arbetar man intensivt för att befintliga vattenkraftverk så snabbt som möjligt ska restaureras med fiskvägar och andra åtgärder för friska ekosystem i våra vattendrag. Guideline är liksom tidigare Guldsponsor 2017.

Norske Lakseelver

Norske Lakseelver organiserer over 70 av Norges viktigste lakseelver, fra Lakselv og Alta i nord til Otra og Mandalselva i sør. Arbeidet vårt er forankret i tre pilarer: Bevaring av villaksen, ansvarlig lokal forvaltning og et laksefiske for alle.

Call of the Wild

Guideline Flyfishing and Call of The Wild have signed a strategic cooperation. We see that we both share the same vision, to give anglers the best chance to get the ultimate fishing experience.

Kymi Fishing

Kymi Fishing is the leading fishing guide company on River Kymi in Finland. They provides everything you need from guiding, accommodation, food, transportation and other services. Their fishing guides are local experts and the fishing methods used are well tested and very successful.

NASF

The NASF Campaign to restore salmon stocks is winning! Nothing beats common sense, the right priorities and ABUNDANCE as the target. Ending mixed-stock netting has always been our priority. We are currently lobbying the Norwegian Government to abandon this destructive form of commercial salmon fishing.